• Fizjoterapia – charakterystyka ogólna zawodu!

  Fizjoterapia to medyczny profil związany z ochroną zdrowia, eliminacją efektów lub łagodzeniem konsekwencji choroby, zapobieganiem a także przywracaniem sprawności w przeciągu całego życia. Fizjoterapia jest sferą poznania akademickiego jak też działalności rzeczowej, umiejscowiona w dziedzinie nauk medycznych, nauk o zdrowiu. Dlatego jej miejsce w systemie nauk mieści się pomiędzy teorią kultury fizycznej a naukami medycznymi, niezależnie od podziału nauk i ich segmentacji.

  masaż

  Autor: Piotr Drabik
  Źródło: http://www.flickr.com
  Fizjoterapia korzysta z danych z dziedziny nauk o kulturze fizycznej, przede wszystkim z zakresu metodyki, metod postępowania terapeutycznego, edukacji rekonwalescencyjnej, promocji zdrowia, a także profilaktyki niepełnosprawności i aktywności ruchowej oraz sportu osób nie w pełni sprawnych. Kierunek fizjoterapia (zobacz fizjoterapeuta wrocław) korzystając z nauk społecznych umożliwia zrozumieć złożoność procesów psychologicznych a także społecznych oddziałujących na osobę zdrową i niepełnosprawną, interakcji z chorym, pracownikami, rodziną pacjenta. Z kolei fizjoterapia w systemie ochrony zdrowia korzysta z dorobku nauk zdrowiu publicznym, działając w obrębie promocji zdrowia, szeroko pojętej prewencji, udzielając świadczenia fizjoterapeutyczne pacjentom w rozmaitym wieku, rozmaitym rozpoznaniem i w rozmaitych warunkach.

  Kierunek fizjoterapia (Fizjoterapia) to profil dla ludzi aktywnych, lubiących pracę z ludźmi. Od dobrego fizjoterapeuty żąda się odpowiedzialności, pomysłowości, prędkich oraz celnych decyzji oraz co najważniejsze – wytrwałości, zrozumienia chorej osoby jak też chęci niesienia wsparcia. Fizjoterapeuta powinien być otwarty, łatwo nawiązywać kontakt z osobą chorą oraz jego środowiskiem jak też mieć predyspozycje psychofizyczne do pracy z osobami niepełnosprawnymi. Absolwent uczelni fizjoterapii w stopniu licencjata posiada wiedzę w zakresie fizykoterapii, w szerokim zakresie pojmowanych nauk humanistycznych, społecznych. Absolwent potrafi odwołać się do pozyskanej wiedzy oraz stosować ją przy podejmowaniu rozstrzygnięć zawodowych. Stosuje również uniwersalną wiedzę z rozmaitych dziedzin przy realizowaniu działań zawodowych.

  studia

  Autor: Universität Salzburg (PR)
  Źródło: http://www.flickr.com
  Absolwent na profilu Fizjoterapia : ma umiejętności manualne związane z fizjoterapią, umie posługiwać się podstawowym oprzyrządowaniem i aparaturą wykorzystywanymi w zakresie fizjoterapii, zna strategie promowania prozdrowotnych postępowań u chorych a także ich rodzin – porozmawiajmy.

  Categories: Bez kategorii

  Tagi: , , ,

  Comments are currently closed.