• Do jakich środków służą metalograficzne badania z użyciem mikroskopu?

  Obecnie w dużych laboratoriach za pomocą mikroskopów analizuje się próbki w świetle ,które odbija się od jej powierzchni. Można śledzić tym samym niektóre szczegóły struktury tudzież własności konkretnego artykułu. Takie obserwacje co chwila entuzjastyczniej realizuje się także w zakresie nauki studenckiej.

  Mężczyzna przy mikroskopie

  Autor: U.S. Army Corps of Engineers Savannah District
  Źródło: http://www.flickr.com
  Gwoli przeanalizowania mikrostruktury metali robi się badania struktury materiałów . Uzyskuje się je z reguły przy użyciu mikroskopu optycznego, powiększając obraz o mniej więcej 20 do 1800 razy. Stosowany mikroskop metalograficzny gwarantuje obserwację próbki w świetle odbitym od jej nawierzchni, tym samym nawet najcieńsze szlify są nieprzezroczyste i nie wolno używać do nich oświetlenia światła przechodzącego przez sprzęt. Zachodzi zatem konieczność szlifowania i polerowania nawierzchni metalu do zwierciadlanego błysku.

  Wygładzanie i pucowanie rodzi za każdym razem drobne odkształcenia cienkiej powłoki powierzchniowej, co w niektórych przypadkach utrudnia kontrolę odpowiedniej struktury metalu. Z jakiej przyczyny robi się to wszystko? Tak naprawdę monitoring mikrostruktury pod mikroskopem zezwala na: określenie wielkości i konturu ziaren, z jakich składa się sprezentowany metal albo stop, ujawnianie wtrąceń niemetalicznych i także mankamentów występujących wewnątrz, identyfikowanie pojedynczych składników fazowych i strukturalnych. Asystuje także w ustaleniu zastosowanej techniki tworzenia artykułów, jak odlewanie, modyfikacja plastyczna, przetwarzanie cieplne.

  Przygotowanie zgładów do testów na mikroskopie świetlnym obejmuje: wycięcie próbki, szlifowanie i czyszczenie (czyszczenie paneli fotowoltaicznych) powierzchni oraz jej przetrawianie. Podczas wycinania przystaje zwracać uwagę, żeby nie wywołać żadnych przemian strukturalnych, spowodowanych zgniotem bądź nagrzaniem. Po początkowej obróbce mechanicznej zgłady ulepsza się na papierach ściernych o raz po raz mniejszym ziarnie. Kolejnym działaniem jest polerka, które ma na celu doprowadzenie zgładu do poziomu zwierciadlanego, bez jakichkolwiek rys. Diagnozę formy wypolerowanej powierzchni wykonuje się na mikroskopie przy 100-krotnym powiększeniu. Z reguły używanym przyrządem do badania metalograficznego jest mikroskop Le Chateliera.

  W razie badania metalograficznego wybitnie znacząca jest diagnostyka techniczna () urządzenia, jaka zezwoli nam na gruntowne scharakteryzowanie próbki. Zajmuje się ona oceną poziomu technicznego maszyny przez zbadanie cech przebiegów roboczych. Nie możemy o niej zapominać w żadnym wypadku, ponieważ może przyczynić się to do niepoprawnego wyniku badań.

  Categories: Bez kategorii

  Tagi: , , ,

  Comments are currently closed.